ČCE Horní Dubenky on-line
ČCE Horní Dubenky on-line
S farářem Informace o našem sboru Historie sboru Fotografie Odkazy nejen do sítě internetu
Historie


STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN SBORU (tento text je "v přestavbě")

Na pomezí Čech a Moravy již před tolerančním patentem byla ohniska protikatolických a tím protestantských hnutí. Trochu svobody zdejším evangelíkům přinesl toleranční patent. Dne 13. října byl vydán a všichni kdo nesouhlasili s římským katolictvím jej radostně uvítali. Telčská katolická šlechta nedovolila Hornodubeneckým evangelíkům, aby vytvořili vlastní evangelický sbor a doporučením, aby chodili na Bohoslužby do sboru Velká Lhota, což první roky evangelíci z Horních Dubenek a okolí činili. Dlouho však Hornodubenečtí evangelíci se s tímto nouzovým stavem neuspokojili a opět začali prosit v Telči o povolení zřízení vlastního sboru.
Po mnoha šikanách bylo konečně výnosem z 14. 11. 1783 povoleno zřízení vlastního evangelického sboru, jedním z důvodů byla vzdálenost 15 km od nejbližšího sboru Velká Lhota. Sbor povolal faráře maďarského původu Ondřeje Lazányho za prvního faráře. Farář původně bydlel u soukromého bratra, načež mu byla postavena dřevěná fara a kázal v soukromí. 8. ledna 1784 byl farář Lazány instalován. Zpočátku Službám Božím sloužila stodola Ondřeje Krejčího. Ovšem všichni evangelíci toužili po stavbě vlastního chrámu. Stavba trvala od 26. dubna 1786 a vysvěcen byl již 22. října 1786. Překvapující rychlost výstavby svědčí o tom, s jakou horlivostí evangelíci z Horních Dubenek a okolí trvali na zřízení vlastního Stánku Božího.

Příznačné je, jak málo farářů se zde ve sboru v Horních Dubenkách vystřídalo. Svědčí to o tom, že zdejší sestry a bratři svého faráře pozorně, a s přihlédnutím k jejich hmotným potřebám, zajišťovali.
Faráři sboru:

 • 1783-1835 Ondřej Lazányi(1758-1835)
 • 1836-1883 Petr Novák(1806-1883)
 • 1884-1929 Pavel Ferdinand Lanštják(1856-1935)
 • 1929-1932 Jan Srtnad(1904-1998)
 • 1933-1949 Vilém Řehák (1877-1968)
 • 1950-1965 Pavel Janeczek(1911-1985)
 • 1965-1973 Jaromír Jašek(1926)
 • 1974-1981 Pavel Kašpar (1950)
 • 1981-1987* Petr Brodský(1947)
 • 1987-1999 Štěpán Hájek(1960)

  Dlouhá léta působil ve sboru farář Lanštják, který byl velmi oblíben a který pro sbor učinil mnohá dobrodiní. Za jeho působeni byl vztyčen památník Husitům padlým v bitvě u rybníka Krvavec dne 28. června 1923, a další pomníky v okolí. Na samém konci konci 20. století byl farářem Štěpán Hájek (nyní v Brně-Husovicích), jehož pozoruhodným počinem bylo zavedení letního divadelního festivalu "Parrésia", jenž se každý rok znova koná. Připravil a napsal knihu Dějiny evangelické církve v Horních Dubenkách.
  Evangelickému sboru církve českobratrské v Horních Dubenkách se daří, návštěvnost bohoslužeb je na vesnický sbor relativně vysoká a také vlastní činnost sboru je významná.
  K tomu dopomáhej Bůh!


  Vlastní knížka o dějinách sboru se skládá ze dvou dílů. "Díl první, o předchůdcích a prvním století (1781-1883) pojednávající" je převyprávěná kniha: Památník věnovaný duchovnímu pastýři Pavlu F. Lanštjákovi v upomínku na věrnou službu v letech 1884-1929. "Díl druhý, o druhém století (1883-1987) pojednávající" je vlastním dílem faráře Š. Hájka. Kniha vypráví příběh našeho hornodubeneckého sboru od nejasných počátku (kořeny v hnutí Valdenských) do do roku 1986. V závěru nalezneme 15 příloh, seznam farářu sboru (1783-1999) a soupis starších sboru v posledních sto letech (11. 10. 1885 - 5. 3. 1995).


  Název : DĚJINY EVANGELICKÉ CÍRKVE V HORNÍCH DUBENKÁCH
  Autoři : Pavel Ferdinand Lanštják, Štěpán Hájek
  Fotografie na obálce: Jan Krejčí
  Vytiskl: ARCH, Brno
  Vydalo EMAN ve spolupráci s Farním sborem ČCE Horní Dubenky
  Heršpice 2000
  Náklad: 500 výtisků
  ISBN 80-86211-14-2
  Knihu je možné si zakoupit nejlépe osobně ve sboru v Horních Dubenkách, nebo objednat na adrese sboru (viz úvodní strana).
  Cena knihy při osobním odběru je 250,-Kč.  Název:PAMÁTNÍK VĚNOVANÝ DUCHOVNÍMU PASTÝŘI PAVLU F. LANŠTJÁKOVI V UPOMÍNKU NA VĚRNOU SLUŽBU V LETECH 1884-1929.
  Vydalo: Staršovstvo farního sboru českobratrské církve evangelické v Horních dubenkách na Moravě.
  Tiskli: Jaroš a spol. v Praze XI. Žižkově, 1929
  Památník obsahuje Dějiny ČCE H.Dubenky od počátku do první svět. války od p. f. Lanštjáka. Před dějinami je soubor vzpomínek a poděkování bratří panu farářovi.  Název: PŘÍBĚHY NOVÝCH POČÁTKŮ
  Autor: Štěpán Hájek
  EMAN 1994
  Třiadvacet kázání na první kapitoly Bible (Genesis 1 - 11), která byla přednesena v Horních Dubenkách od července 1993 do února 1994.  Název: JAN ŠIMEK - PŘÍBĚHY SOCH
  Autor: Petr Oslzlý (editor)
  Atlantis, CED Brno 1998
  příběhy - svědectví - myšlenky - sochy - akce - dokumentace / instalace před kostelem v Horních Dubenkách "PROMĚNA" 1996 (dřevo - kámen, v.400)